آذر ۲۰

بعد از کلی دویدن و کم لطفی بعضی دوستان و مسئولان در عمل، با کمک دوستان خوبمان در دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان از این هفته تا اطلاع ثانوی گروه کاربران لینوکس زنجان با همکاری انشجویان فعال دانشگاه ازاد اسلامی در ساعت ۹ – ۱۱ روزهای سه شنبه اقدام به برگزاری جلسات آشنایی با لینوکس مینماید.

از کلیه دوستان و علاقه مندان لینوکس دعوت به عمل مینماید تا در این جلسات شرکت نمایند .

بروزرسانی :

خوب این بار هم طرح جلسات ما با شکست روبرو شد از مدیریت ضعیف اینجانب بگیرین تا استفبال نکردن دوستان از جلساتو و کم لطفی مسئولان دانشگاه ، بهرحال فعلا دوباره جلسات معلقه اما این نویدم بدم با جایگرینی اقای صادق اطهری به عنوان مدیر زنجان لاگ و صحبتهایی که ایشون برای تخصیص مکان با دانشگاه انجام دادن امید داریم وضع زنجان لاگ بهبود چشم گیری داشته باشه و ما شاهد جلسات منظم در ترم جدید دانشجویی باشیم ، به امید اون روز

نوشته ای از فرید احمدیان

نوشتن دیدگاه